عضویت در کمیته‌های علمی و کارگاه‌ها

دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها


آندوسکوپی در ناباروری
برنامۀ آموزشی پیوسته پزشکی، بیمارستان پارس، ۱۳۹۱
اندومتریوز در ناباروری
برنامۀ آموزشی پیوسته پزشکی، بیمارستان پارس، ۱۳۹۱
مدیریت سقط مکرر
کارگاه آموزشی، بیمارستان لاله، ۱۳۹۰
لوپوس و بارداری
کارگاه آموزشی، بیمارستان بهمن، ۱۳۹۰
دورۀ آموزشی هیسترکتومی لاپاراسکوپی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰
مایع منی و لانه‌گزینی
کارگاه آموزشی پنل لانه‌گزینی، همایش بین‌المللی رویان، مؤسسه رویان، ۱۳۹۰
مایع منی و لانه‌گزینی
کارگاه آموزشی پنل لانه‌گزینی، همایش بین‌المللی رویان، مؤسسه رویان، ۱۳۸۹
دورۀ آموزشی لاپاراسکوپی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۹
تظاهرات بالینی بیماری کلامیدیا در دستگاه تناسلی زنان
کارگاه آموزشی کلامیدیا و تولیدمثل، تهران، ایران، ۱۳۸۵
ناباروری زنان و کلامیدیا
کارگاه آموزشی کلامیدیا و تولیدمثل، تهران، ایران، ۱۳۸۵
کاربرد سونوگرافی در القای تخمک‌گذاری
کارگاه آموزشی القای تخمک‌گذاری و سونوگرافی، مرکز ناباروری ابن‌سینا، ۱۳۸۵
مدیریت HSV در بارداری
کارگاه آموزشی عفونت‌های ویروسی در بارداری، تهران، ایران، ۱۳۸۳

کمیته‌های علمی